os. Wschód (ul. I. Wegnera) – etap II

Blok mieszkalny – inwestycja os. Wschód – ETAP II